2.09.2023 Konferencja dot. Mądrego rodzicielstwa.

Zapraszamy do odsłuchania nagrania:

https://fb.watch/njQmri6yI1/

 

28.04.2023 r. zakończyliśmy II edycje warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców w ramach Działania 2 – Profilaktyka – umiejętności społeczne.

Warsztaty realizowane były od 10 marca do 28 kwietnia 2023 r. Celem prowadzonych spotkań było kształtowanie prawidłowych postaw rodzicielskich u rodziców doświadczających problemów wychowawczych w kontakcie z dziećmi ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji bez przemocy. W ramach warsztatów rodzice mogli dowiedzieć się, w jaki sposób rozmawiać z dziećmi w okresie dojrzewania, jak mądrze stawiać granice, co robić, jak je wspierać w trudnych dla niego sytuacjach i pomóc sobie w wyrażaniu swoich emocji przy dziecku. Odbiorcami zadania byli rodzice, którzy sami zgłosili się do udziału lub zostali skierowani przez sąd lub kuratora. Przeprowadziliśmy 2 edycje warsztatów, po 40 godzin każda. Uczestnicy otrzymali przygotowane materiały informacyjne oraz po jednej książce nt treningu umiejętności wychowawczych.

…………………………………………………

13.04.2023 r. odbyło się szkolenie pn. „Urazy psychiczne i emocjonalne jako konsekwencje doświadczania przemocy wśród dzieci i młodzieży”.

Jest to V, i ostatnie, szkolenie z cyklu spotkań poświęconych podnoszeniu kompetencji osób pracujących z ofiarami przemocy.  Spotkanie odbyło się ponownie w siedzibie Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze. Było to piąte ponadprogramowe szkolenie, które udało nam się zrealizować w ramach działania szóstego.  W szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele 8 powiatów województwa lubuskiego. Partnerem tego działania jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

…………………………………………………

29.03.2023 r.

W marcu br. rozpoczęliśmy spotkania III i ostatniej edycji grupy wsparcia psychologicznego dla osób doświadczających przemocy w ramach Projektu „Prawo do życia w świecie bez przemocy”.

Jest to jedna z dwóch równocześnie organizowanych grupy wsparcia w formie samopomocowej, która ma na celu nabycie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, w tym przemocy. W cyklu spotkań uczestnicy pracować będą nad umiejętnościami zaradczymi reagowania na zachowania przemocowe, umiejętności radzenia sobie z poczuciem bezradności. Równocześnie wzmocnione zostanie poczucie sprawstwa i sprawczości nad swoim życiem, samoakceptacji, wrażliwość zauważenia własnych potrzeb. Spotkania prowadzone są cztery razy w miesiącu.

………………………………………………….

20.03.2023 r. odbyło się szkolenie pn. „Nowoczesne techniki stosowania  przemocy – cyberprzemoc”.

Jest to 10 szkolenie z cyklu spotkań poświęconych profilaktyce przeciwdziałania przemocy w placówkach edukacyjnych. Tym razem spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze, im. Kornela Makuszyńskiego. W szkoleniach uczestniczyli nauczyciele, pedagodzy i opiekunowie dzieci i młodzieży. Cykl szkoleń wpisuje się w założenia działania pierwszego naszego Projektu i zakłada przeszkolić pracowników dwóch szkół podstawowych, dwóch przedszkoli  i dwóch żłobków na terenie Miast Zielona Góra.

…………………………………………………..

2.03.2023 r. odbyło się szkolenie pn. „Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym procedura Niebieskiej Karty”.

Jest to 9 szkolenie z cyklu spotkań poświęconych profilaktyce przeciwdziałania przemocy w placówkach edukacyjnych. Tym razem spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze, im. Kornela Makuszyńskiego. W szkoleniach uczestniczą nauczyciele, pedagodzy i opiekunowie dzieci i młodzieży w podmiotach edukacyjnych. Cykl szkoleń wpisuje się w założenia działania pierwszego naszego Projektu i zakłada przeszkolić pracowników dwóch szkół podstawowych, dwóch przedszkoli  i dwóch żłobków na terenie Miast Zielona Góra.

……………………………………………………

9.02.2023 r. odbyło się szkolenie pn. „Komunikacja bez przemocy”.

Jest to IV szkolenie z cyklu spotkań poświęconych podnoszeniu kompetencji osób pracujących z ofiarami przemocy. Tym razem spotkanie odbyło się w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli. Ostatnie spotkanie odbędzie się 13 kwietnia 2023 r. w siedzibie Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze. Będzie to piąte ponadprogramowe szkolenie, które uda nam się zrealizować.  W szkoleniach uczestniczą przedstawiciele 8 powiatów województwa lubuskiego. Partnerem tego działania jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Zadanie to realizowane jest w ramach projektu „Prawo do życia w świecie bez przemocy” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

……………………………………………………..

11.01.2023 r. odbyło się szkolenie pn. „Strategie pracy z rodziną”.

Jest to trzecie szkolenie z cyklu spotkań poświęconych podnoszeniu kompetencji osób pracujących z ofiarami przemocy. Tym razem spotkanie odbyło się w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie.  Kolejne spotkanie odbędzie się 9 lutego 2023 r. w powiecie nowosolskim. W szkoleniu uczestniczą przedstawiciele 8 powiatów województwa lubuskiego. Partnerem tego działania jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

………………………………………………………

17.11.2022

17.11.2022 r. odbyło się szkolenie pn. „Przemoc seksualna wobec dorosłych i dzieci”.

Jest to drugie szkolenie z cyklu spotkań poświęconych podnoszeniu kompetencji osób pracujących z ofiarami przemocy. Tym razem spotkanie odbyło się w Starostwie Powiatowym w Żaganiu.  Kolejne spotkanie odbędzie się 11 stycznia 2023 r. w powiecie świebodzińskim. W szkoleniu uczestniczą przedstawiciele 8 powiatów województwa lubuskiego. Partnerem tego działania jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Zadanie to realizowane jest w ramach projektu „Prawo do życia w świecie bez przemocy” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

……………………………………………………….

03.11.2022

W październiku kontynuowaliśmy działania profilaktyczne przeciwdziałania przemocy w placówkach edukacyjnych w Zespół Edukacyjny nr 3 w Zielona Góra i  Żłobek Miejski Nr 1 w Zielonej Górze/Filia Żłobka „Promyczek” . W ramach działania pierwszego projektu „Prawo do życia w świecie bez przemocy” odbyły się konsultacje indywidualne w ramach już zrealizowanych szkoleń dla nauczycieli w podmiotach edukacyjnych w obszarze przeciwdziałania przemocy, rozpoznawania przemocy seksualnej i prowadzenia mediacji rówieśniczych.

Działania to, finansowane jest ze środków Islandii, Liechtensteinu i Norwegii środków EOG i Funduszy Norweskich w ramach programu

#Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

………………………………………………………..

26.10.2022

Odbyło się szkolenie pn. „Praca z osobami doznającymi przemocy i stosującymi przemoc”.

Jest to pierwsze szkolenie z cyklu spotkań poświęconych podnoszeniu kompetencji osób pracujących z ofiarami przemocy w ramach realizacji projektu „Prawo do życia w świecie bez przemocy” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Fundusze Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Kolejne spotkanie odbędzie się 17 listopada 2022 r. na terenie powiatu żagańskiego. W szkoleniu uczestniczą przedstawiciele 8 powiatów województwa lubuskiego. Partnerem tego działania jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

………………………………………………………..

11.10.2022

Współpraca dorosłych na rzecz optymalnej opieki nad dzieckiem do lat 6. Wyzwania i dobre praktyki” – to temat artykułu Pani prof. dr hab. Grażyny Gajewskiej, z którego czytelnicy dowiedzą się jakie cechy i funkcje spełnia opieka i jakie wyzwania stoją przed opiekunami. Z publikacji czytelnik może dowiedzieć się również jakie są wyznaczniki współpracy na rzecz optymalnej opieki nad dziećmi do lat 6. Artykuł dotyka wielu płaszczyzn opieki. Mamy nadzieje, że czytelników wyjątkowo zaciekawi treść niniejszego artykułu i stanie się „iskrą zapalną” do poszerzenia wiedzy, w tym obszarze. Czytelnik odnajdzie wyjątkowo ciekawe spostrzeżenia, szczególnie te w obszarze współpracy pomiędzy rodzicami oraz w relacji rodzic-instytucja.Całość można przeczytać w poniższym linku do czego serdecznie zachęcamy.

https://gazetalubuska.pl/wspolpraca…/ar/c15-16928669

Artykuł prasowy powstał w ramach Działania 9 – działania informacyjne dla mieszkańców województwa lubuskiego nt. przeciwdziałania przemocy i wykluczeniu oraz o projekcie – pkt. 2. realizacji projektu pn. „Prawo do życia w świecie bez przemocy” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni obywatele – Fundusz Regionalny.

……………………………………………………….

7.10.2022

7 października odbyło się pierwsze spotkanie II edycji grupy wsparcia psychologicznego dla osób doświadczających przemocy w ramach programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Jest to jedna z dwóch równocześnie organizowanych spotkań grupy wsparcia w formie samopomocowej, które mają na celu nabycie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, w tym przemocy. W cyklu spotkań uczestnicy pracować będą nad umiejętnościami zaradczymi reagowania na zachowania przemocowe, umiejętności radzenia sobie z poczuciem bezradności. Równocześnie wzmocnione zostanie poczucie sprawstwa i sprawczości nad swoim życiem, samoakceptacji, wrażliwość zauważenia własnych potrzeb. Zajęcia prowadzone są dwa razy w miesiącu.

Działanie to realizowane jest w ramach projektu „Prawo do życia w świecie bez przemocy” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni obywatele – Fundusz Regionalny.

…………………………………………………………

21.09.2022

„Za nami już dziewiąte spotkanie grupy wsparcia…

W ramach programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizujemy grupę wsparcia dla osób korzystających z czasowego schronienia w Domu Samotnej Matki i Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Organizowane spotkania działają w formie samopomocowej grupy wsparcia, które mają na celu nabycie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, w tym przemocy, braku akceptacji, zauważania własnych potrzeb i potrzeb dziecka. Zajęcia prowadzone są od stycznia raz w miesiącu.

 

………………………………………………………….

29.07.2022

Mimo czasu wakacyjnego, my szkolimy kadrę Żłobek Miejski Nr 1 w Zielonej Górze/Filia Żłobka „Promyczek”. Trudne ale ważne tematy: rozpoznawania i reagowanie na przemoc seksualną oraz przeciwdziałanie przemocy w podmiocie edukacyjny.

…………………………………………………………..

29.06.2022

W czerwcu zakończyliśmy prowadzenie I grupy warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców oraz I grupy warsztatów psychologiczno-terapeutycznych dla sprawców przemocy.

Prowadziliśmy także zajęcia w Zespole Szkół nr 3 w Zielonej Górze dotyczace przeciwdziałania przemocy, rozpoznawania przemocy seksualnej oraz prowadzenia mediacji rówieśniczych.

……………………………………………………………

20.06.2022

Konferencja – Przeciwdziałanie przemocy wobec seniorów.

21 czerwca odbędzie się konferencja, realizowana w ramach projektu „Prawo do życia w świecie bez przemocy”, podczas której przestawione zostaną aspekty przeciwdziałania przemocy wobec seniorów, której mogą doświadczać w swoich rodzinach, instytucjach pomocowych oraz przestrzeni publicznej.

Konferencja odbędzie się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, ul. Długa 13, w godz 11.00-14.00

Zapraszamy do udziału

……………………………………………………………..

13.04.2022 – Audycja radiowa (Radio Zachód) z udziałem pani Aleksandry Piotrowskiej, w temacie wychowania przedszkolaka: https://zachod.pl/622720/co-jak-i-dlaczego-13-04-2022/

………………………………………………………………

9.04.2022 – Jak wychować przedszkolaka…

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem Aleksandry Piotrowskiej o tym jakie są optymalne postawy rodzicielskie.

A w środę 13 kwietnia zapraszamy do Radia Zachód w godz. 14.00-15.00, na audycję z udziałem autorki.

https://gazetalubuska.pl/jak-wychowywac-przedszkolaka-optymalne-postawy-rodzicielskie-wobec-dziecka/ar/c15-16210295

………………………………………………………………

25.03.2022 Realizujemy warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców oraz grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy.

Warsztaty dla rodziców mają dać im umiejętności wychowywania dziecka w szacunku do siebie, rodziny i społeczeństwa, komunikacji bez przemocy, identyfikacji potrzeb.

Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy to praca na własnych doświadczeniach, wzmacnianie, szukanie rozwiązań na to by w przyszłości nie stać się ofiarą przemocy.

Zachęcamy do dalszego zgłaszania się. Kolejna grupa wsparcia rusza po wakacjach, natomiast warsztaty umiejętności wychowawczych w kolejnym roku. Aby zapisać się, konieczne jest zgłoszenie się do naszej siedziby.

…………………………………………………………………………………………………………………..

9.02.2022r. Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy.

Rozpoczynamy nabór do grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w terenu Zielonej Góry. To forma grupy działającej w trybie samopomocy, z udziałem psychologa. Jeśli doświadczałaś/łeś lub nadal doświadczasz przemocy może warto porozmawiać o tym z innymi, którzy mają podobne doświadczenia.

Aby zapisać się do grupy zapraszamy do naszej siedziby Aleja Wojska Polskiego 116G w Zielonej Górze. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka/Ośrodek Interwencji Kryzysowej/Dom Samotnej Matki. W toku realizacji projektu planujemy przeprowadzenie 3 takich grup. Każda po 7 uczestniczek/uczestników.

…………………………………………………………………………………………………………………….

11 stycznia 2022 roku – Konferencja prasowa informująca o realizacji projektu

Projekt „Prawo do życia w świecie bez przemocy” realizowany jest w ramach Programu Aktywni Obywatele, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

https://gorzow.tvp.pl/57899138/rozpoczyna-sie-projekt-prawo-do-zycia-w-swiecie-bez-przemocy

https://www.rzg.pl/200122/200122/

https://zielonagora.naszemiasto.pl/lubuskie-pomoga-nie-tylko-ofiarom-nowy-projekt-prawo-do/ar/c11-8627761