Konferencja „Mądre rodzicielstwo – dzieci do 6 roku życia”

Zapraszamy do udziału w konferencji, która odbędzie się 2 września 2023 r., w godz. 9.00-15.00, w sali nr 8 Uniwersytetu Zielonogórskiego Aleja Wojska Polskiego 69 w Zielonej Górze.

Spotkanie trwało będzie 5 godzin i podzielone zostanie na dwie części: teoretyczną i warsztatową. Część teoretyczną stanowić będzie trzygodzinny panel, w którym czterech ekspertów zaprezentuje wybrany przez siebie obszar w temacie mądrego rodzicielstwa. W tej części przewidujemy także wystąpienie przedstawicieli MOPS Zielona Góra i ROPS Lubuskie, którzy przedstawią strategię swoich samorządów w obszarze wspierania rodziny. Część warsztatowa konferencji poświęcona będzie na zajęcia w grupach złożonych z 18-20 uczestników. Każda z grup, pod kierunkiem jednego z ekspertów, będzie pracowała nad wybranymi zagadnieniami dotyczącymi mądrego rodzicielstwa. Na koniec wszyscy uczestnicy konferencji spotkają się ponownie, aby przedstawić wnioski z prac grup.

Celem konferencji jest wyjście na przeciw rosnącemu zapotrzebowaniu rodziców i opiekunów prawnych w zakresie wiedzy o różnych możliwościach wychowania dzieci, znajdowania równowagi pomiędzy zajęciami dodatkowymi, a czasem wolnym, aspektach rozwoju intelektualnego dziecka na jego wczesnym etapie życia, rozumienia praw dziecka. Mądre rodzicielstwo to takie, które uczy dzieci samodzielności, zalet pracy w grupie i pomagania swojemu rodzeństwu, dążenia do rozwiązywania problemów, a nie eskalowania ich w formie przemocy, W mądrym rodzicielstwie dorosły jest towarzyszem dziecka wspierającym jego rozwój i naturalnym autorytetem.

Wspomniane kwestie omawiane będą podczas konferencji adresowanej do rodziców oraz osób pracujących z dziećmi w podmiotach edukacyjnych i innych placówkach.

Poniżej zamieszczamy tematy wystąpień ekspertów. Oparte są one o artykuły, które ukazywały się w Gazecie Lubuskiej:

1.    dr hab. Grażyna Gajewska Prof. UZ – Współpraca dorosłych na rzecz optymalnej opieki nad dzieckiem do lat 6. Wyzwania i dobre praktyki. – pobierz artykuł 

2.    dr Aleksandra Piotrowska – Jak wychowywać przedszkolaka? Optymalne postawy rodzicielskie wobec dziecka. – pobierz artykuł 

3.    mgr Edyta Kowalska – ABC bezpiecznej rodziny, czyli bezpieczeństwo dziecka zaczyna się od rodziców.- pobierz artykuł

4.    Grzegorz Blaut – Jak mądrze wychowywać dzieci w oparciu o wiedzę o czterech temperamentach? – pobierz artykuł 

Na zgłoszenia uczestników w konferencji oczekujemy do 27 sierpnia 2023 r. 

Zgłoszenia można przesyłać za pośrednictwem formularza elektronicznego pod linkiem 

https://forms.gle/VcGaDzHiHQ3K2hFJ7 

Udział osób uczestniczących w konferencji jest ograniczony.

Konferencja transmitowana będzie także w internecie.

 

 

Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych

Na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 rok (RODO) informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Twoja Rodzina  w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 116g, 65-762 Zielona Góra. Dane kontaktowe: tel. 68 324 49 00, e-mail: biuro@stowarzyszenietwojarodzina.pl
  2. Celem przetwarzania danych jest rejestracja uczestników konferencji „Mądre rodzicielstwo – dzieci do 6 roku życia” oraz podejmowanie czynności związanych z uczestnictwem w niej (np. wydawanie zaświadczeń, kontakt informacyjny po konferencji, rozliczenia finansowania projektu).
  3. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 pkt 1 lit. f) prawnie uzasadniony interes administratora związany z obowiązkiem sprawozdawczym ciążącym na nim, w związku z realizacją projektu „Prawo do życia w świecie bez przemocy”. 

Kolejno:

  1. Administrator nie będzie przekazywał dane innym podmiotom.
  2. Okres przechowywania danych przyjęty został na okres do 6 lat i związane jest to z zobowiązaniami nałożonymi przez podmiot finansujący projekt.
  3. Przysługuje Państwo prawno do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, gdy ich treść jest nieprawidłowa, ograniczenia przetwarzania, w zakresach, których jest to możliwe w ujęciu przepisów prawa.
  4. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.