Właściwie czym jest mediacja?

Porozmawiajmy!

Mediacje – to dobrowolny, poufny i bezpieczny proces rozwiązywania  sporu, prowadzony w obecności osoby neutralnej, czyli mediatora. Mediacje dają szansę na znalezienie rozwiązań satysfakcjonujących obie strony sporu.

Plan finansowania mediacji

Koszty mediacji

Prowadzenie mediacji rodzinnych ma formę odpłatną pożytku publicznego. Koszt godziny mediacji wynosi 150 zł. Kwota może ulec zmianie w przypadku pozyskania środków z innych źródeł.

Poznaj zalety mediacji !

Tutaj możesz dowiedzieć się co osiągnięcie jeśli zdecydujecie się dalej budować Rodzinę. Dzięki mediacji masz szansę na poprawę swojego życia.

Czas

Skrócenie okres postępowania sądowego

Pewność

Gwarancja rozwiązania konfliktu do jakiego doszło pomiędzy stronami

Równość

Zapewnienie równorzędnych pozycji dla wszystkich stron konfliktu lub sporu

Koszta

Zmniejszenie kosztów związanych z postępowaniem sądowym

Personalnie

akceptowalne rozwiązania problemu, dla obu stron konfliktu lub sporu

Inna perspektywa

Rozważenia problemu z punktu widzenia drugiej strony

Porozumienie

Sprzyjanie budowaniu porozumienia oraz łamaniu barier

Zdecydujcie

Zapewnienie stronom możliwość decydowania o jej ostatecznym wyniku

Słuchanie

Bezpieczne warunki do wyrażenia wszystkich emocji

Pogadajmy!

Brzmi dobrze?

Jeżeli taka forma rozwiązania sporu Cię interesuje, zapraszamy do kontaktu.

Przepracujemy to z Tobą

Naszymi mediatorami są:

Małgorzata Kościuczyk

(Zielona Góra, Nowogród Bobrzański)

Alicja Cieśla

Zielona Góra

Alina Kiraga

Zielona Góra

Grażyna Drozdek

(Zielona Góra, Nowogród Bobrzański)

Małgorzata Barska

Zielona Góra

Magdalena Frysiak

Monika Melska (Żary)