Miejsce dla Ciebie

Dom Samotnej Matki, to miejsce w którym kobiety w ciąży, matki/ojcowie lub inni opiekunowi prawni z dziećmi, dążą do poprawy sytuacji rodziny, usamodzielniając się.

Krótka historia DSM

Poznaj naszą historię

Funkcjonowanie Domu Samotnej Matki (DSM) oparte jest o rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz ustawę o pomocy społecznej. Prowadzenie Domu Samotnej Matki jest zadaniem zleconym do realizacji przez Urząd Miasta Zielona Góra.

Przyjdź po pomoc

Skierowanie do DSM

Możliwość pobytu w DSM związana jest z uzyskaniem skierowania z Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego do miejsca zamieszkania. Udaj się do pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS). Opowiedz o swojej sytuacji i złóż wniosek o przyjęcie do Domu Samotnej Matki.

Pobierz wstępny protokół
Lubimy pomagać!

Pełne i profesjonalne wsparcie

Nasz DSM może być Twoim domem. Otrzymasz u nas specjalistyczne wsparcie wykwalifikowanej kadry (tj. psycholog, prawnik, doradca zawodowy, logopeda, fizjoterapeuta, pedagog oraz inni) oraz pomoc rzeczową (środki czystości, środki higieny osobistej, żywność długoterminowa itp.). Organizujemy zajęcia wspólne rozwijające umiejętności, zainteresowania czy hobby, wycieczki po okolicznych atrakcjach oraz warsztaty rozwijające kompetencje osobiste i rodzicielskie.

Stabilizacja to podstawa

Podczas pobytu z mieszkańcami realizowany jest indywidualny plan wparcia, którego celem jest ustabilizowanie sytuacji danej rodziny.

Poznaj nasz fanpage!

Facebook

Koordynator Domu Samotnej Matki

Anna Szumocka

Głównym zadaniem koordynatora jest przekazywanie informacji dot. merytorycznego funkcjonowania DSM, dostępności miejsc oraz reszty zajęć organizacyjnych

Kierownik jednostki

Tomasz Lehman

jednocześnie przewodniczący Zarządu (udzielanie informacji dot. formalnego funkcjonowania DSM)