Dzwoń zawsze!

Ciągle dostępni!

OIK funkcjonuje całodobowo, to oznacza, że o każdej porze dnia i nocy, bez względu na rodzaj dnia i święta, zawsze jest osoba, która może udzielić wsparcia, pomóc zorganizować taki typ działań, który będzie najlepszy i możliwy w danej sytuacji.

Zadzwoń, przyjdź, jeśli doświadczasz przemocy, potrzebujesz wsparcia czy informacji w sprawach rodzinnych. 

Krótka historia OIK

Poznaj naszą historię.

Nasza działalność opiera się w szczególności na przeciwdziałaniu przemocy, bezdomności kobiet w ciąży i kobiet z dziećmi, innych kryzysów, w których los rodziny, a w szczególności dzieci, wymaga zauważenia i podjęcia działań poprawiających sytuację. W podejmowanych działaniach skupiamy się przede wszystkim na danym kryzysie, by udało się szybko przywrócić równowagę rodziny. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zielonej Górze, prowadzony jest przez nasze Stowarzyszenie od 1999 roku.
Jest to zadanie zlecane nam przez Miasto Zielona Góra.

Przyjdź po pomoc

Pobierz nasze poradniki

Poznaj nasze poradniki i dowiedz się w jaki sposób możesz pomóc Swoim bliskim !

Po co to robimy?

Pomoc społeczna to powinność

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, „celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej”.
Wsparcie może obejmować poradnictwo specjalistyczne, a jeśli jest to niezbędne, także całodobowe, okresowe schronienie. Pobyt w OIK-u nie wymaga skierowania. Każda sytuacja kryzysowa tj. przemoc, nagła bezdomność opiekuna prawnego z dziećmi, wymaga natychmiastowego udzielenia pomocy. Pierwszy pobyt interwencyjny do 3 dni, ma na celu uspokoić najtrudniejsze emocje i zidentyfikować możliwości. Dalsze schronienia, nie dłuższe niż 3 miesiące, to wspólne dążenie do poprawy funkcjonowania i usamodzielnienie.
Nierzadko dalszym etapem tej formy schronienia i udzielanego wsparcia jest pobyt w prowadzonym także przez nas Domu Samotnej Matki.

Koordynator Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Magdalena Jaworska-Gontowiuk

Głównym zadaniem koordynatora jest przekazywanie informacji dot. merytorycznego funkcjonowania OIK, dostępności miejsc oraz reszty zajęć organizacyjnych

Kierownik jednostki

Tomasz Lehman

jednocześnie przewodniczący Zarządu (udzielanie informacji dot. formalnego funkcjonowania OIK)